Konsultacje społeczne

Powrót

Co zmieni się na ul. Sportowej i Parkowej w Malborku po wybudowaniu ścieżki rowerowej?

Dodano:sobota, 10 grudnia 2016

Cel konsultacji

Wstępny projekt zagospodarowania terenu na ul. Sportowej i Parkowej w Malborku

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Dróg Miejskich

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m. Malbork z dnia 11 lipca 2013 r.

Kto może wziąć udział?

Każdy mieszkaniec Malborka

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Przyjdź na spotkanie konsultacyjne – prezentacja projektów oraz dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami
15 listopada 2016 r. (wtorek) w godz. 17:00–20:00
Urząd Miasta w Malborku, Pl. Słowiański 5, sala konferencyjna

Prześlij uwagi na adres: rowery@um.malbork.pl

Opis konsultacji

Zarząd Dróg Miejskich planuje wybudować infrastrukturę rowerową na ul. Sportowej i ul Parkowej na odcinku od 1 Praskiego Pułku do ul. Szosowej.  

Inwestycja jest pierwszym krokiem do wykreowania komfortowego i bezpiecznego połączenia rowerowego pomiędzy Dzielnicą Rembertów a Dzielnicą Wesoła m. Malborka przy jednoczesnym podłączeniu istniejących dróg dla rowerów na ul. Sportowej i ul. 1 Praskiego Pułku do planowanej na rok 2017 infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Marsa.

Poza wstępnymi projektami zagospodarowania terenu udostępniamy również sporządzoną inwentaryzację zieleni wraz z zestawieniem tabelarycznym.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami i przekazywania uwag.

wstępny projekt zagospodarowania terenu - rys. 1

inwentaryzacja zieleni

zestawienie 1 – inwentaryzacji zieleni


Dotycząca konsultacji społecznych

Płeć

Wiek

Gdzie dowiaduje się Pan/Pani o konsultacjach społecznych?

Czy uczestniczy Pan/Pani w konsultacjach społecznych?

Jaka jest Pana/Pani opinia na temat przeprowadzania konsultacji społecznych?


Dotycząca konsultacji społecznych

Płeć

Wiek

Gdzie dowiaduje się Pan/Pani o konsultacjach społecznych?

Czy uczestniczy Pan/Pani w konsultacjach społecznych?

Jaka jest Pana/Pani opinia na temat przeprowadzania konsultacji społecznych?


Badanie opinii publicznej

Czy warto przeprowadzać konsultacje?

W jakiej formie powinny odbywać się konsultacje?

Ostatnie komentarze

Komentarzy: 0


Nie dodano jeszcze komentarzy

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach usytuowanych na terenie miasta Krosna w godzinach nocnych


Pobierz raport

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.