Konsultacje społeczne

Powrót

Prace nad projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Dodano:sobota, 10 grudnia 2016

Cel konsultacji

Określenie zakresu pomocy organizacjom pozarządowym

Osoba odpowiedzialna

Anna Szymańska (aszymanska@malbork.pl, 65 529 54 03)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Kto może wziąć udział?

Przedstawiciele leszczyńskich organizacji pozarządowych

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Wypełniony formularz w wersji elektronicznej należy odesłać na adres: ngo@malbork.pl lub w wersji papierowej - pocztą na adres: Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta W Malborku, Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2016 roku do godz.15:30. Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w pracach zespołu roboczego, który opracuje projekt "Programu Współpracy...na rok 2017". W skład zespołu roboczego wejdą przedstawiciele Urzędu Miasta w Malborku oraz malborskich organizacji pozarządowych. Opracowany dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym, które wstępnie zaplanowano na sierpień.

Opis konsultacji

Do wspólnej pracy nad dokumentem, który ma olbrzymi wpływ na zakres współpracy samorządu Miasta Malborka z sektorem pozarządowym, zapraszane są przede wszystkim organizacje oraz podmioty wymienione w zapisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą zgłaszać swoje propozycje do programu poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów na bazie Programu Współpracy na rok 2017.

Uwagi do programu mogą dotyczyć np. celów, zakresu i form współpracy, priorytetowych zadań publicznych na przyszły rok, środków finansowych planowanych na realizację programu, a także jego pozostałych zapisów

Bądź aktywny! Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij ankietę

Dotycząca konsultacji społecznych

Bądź aktywny! Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij ankietę

Dotycząca konsultacji społecznych

Bądź aktywny! Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij sondę

Badanie opinii publicznej

Czy warto przeprowadzać konsultacje?

tak 1/2
50%
nie 1/2
50%

W jakiej formie powinny odbywać się konsultacje?

on-line 2/5
40%
spotkania w urzędzie 2/5
40%
prezentacje społeczne 1/5
20%
Ostatnie komentarze

Komentarzy: 0


Nie dodano jeszcze komentarzy

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach usytuowanych na terenie miasta Krosna w godzinach nocnych


Pobierz raport

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.